Brepols, lithografische reeks

TITEL

AANWEZIGHEID IN DE COLLECTIE

NIEUWE REEKS IN LITHOGRAFIE

1.

De gelaarsde kat – Le chat botté

2.

Maria het kind der tovergodin – Marie, l’enfant de la fée

3.

Zachtheid is beter dan geweld – Mieux vaut douceur que violance

4.

De guitenstreken van Ernest – Les espiègleries d’Ernest

5.

Sint Nikolaas – Saint Nicolas

6.

De ezel, de hond, de haan en de kat of de Amsterdammer stadsmuzikanten – L’Ane, le chien, le coq et le chat ou les musiciens Amsterdammois

7.

Tijl Uilenspiegel – Ulenspiegel

8.

Geschiedenis van Genoveva – Histoire de Genoviève

9.

De papegaai – Le perroquet10.

De geschiedenis van Ezelsvel – Histoire de Peau-d’Ane11.

Geschiedenis van Blauwbaard – Histoire de Barbe-Bleu12.

Gendarmen te paard – Gendarmes à cheval13.

Kanonniers-geniekorps, grote tenue, Gendarmen te voet – Artillerie-Génie, grande tenue, Gendarmes à pied14.

Grenadiers-geniekorps, veld tenue, ziekenoppassers – Grenadiers-Génie, tenue de campagne, Infirmiers
HERDRUKKEN UIT DE

OUDE REEKS IN KLEURENLITHOGRAFIE15.

Luilekkerland – Pays de Cocagne16.

Gemonteerd geschut, Cadetten van het leger, Burgerwacht – Artillerie montée, Pupilles de l’armée, Garde Civique17.

Geschiedenis van Guliver – Histoire de Guliver32.

Jagers te paard – Chasseurs à cheval36.

Stielen en ambachten – Arts et Métiers48.

Slag van Waterloo - Bataille de Waterloo52.

Het nieuw Arlequin spel – Le nouveau jeu d’Arlequin56.

Geschiedenis van Cartouche – Histoire de Cartouche59.

De kleederen der Nederlanden verschillen veel in iedre stand60.

Dieren ABC – Histoire naturelle alphabétique (??)61.

Kinderdeugden – Vertus des Enfants71.

Klein Duimpje – Petit Poucet100.

Driekoningenbriefjes115.

72 verscheidene Vogels - 72 Differents Oisseaux117.

Ijzeren spoorweg121.

Huisgerief - Utensiles de Menage122.

72 Verscheidenheden – 72 Sujets Divers (later met 80 verscheidenheden)124.

Ziet Kinderen! Wat nu is geschied / van Jan de Wasscher met zijn Griet125.

Kinderschrik – Croquemitaine126.

Groote muziek en zang van beroemde muziekanten128.

Krijgsoefeningen - Militaire Manoeuvres136.

Geschiedenis van Robinson Crusoé - Histoire de Robinson Crusoé137.

De voornaamste levenstrekken van Napoleon – Principaux traits de la vie de Napoléon142.

Troepen van verschillende natiën – Troupes de différents nations143.

Het nieuw vermakelijk ganzenspel – Le nouveau jeu de l’Oie144.

Het leven van sint Nicolaas148.

Rijtuigen voor ijzeren weg – Voitures pour chemin de fer (ook als gedeeltelijke kopie van de prent in hsn, onderste rij vervangen door spoorwegrijtuigen)169.

Van Speyk’s leven en dood – Vie et mort de Van Speyk189.

Van al de letters op de letterlijst gesteld220.

Geschiedenis van Roodkapje – Histoire du petit Chaperon-Rouge225.

Burgerwacht van België – Garde Civique de la Belgique226.

Het uilenbord233.

Fransche dragonders – Dragons françois234.

Zouaven – Zouaves235.

Lanciers236.

Geschiedenis van moeder Moreau en haren wonderbaren hond – Histoire de Mère Moreau et de son chien merveilleux237.

Geschiedenis van Tom Pouce – Histoire de Tom Pouce238.

De gebradene gans of de ongehoorzaamheid gestraft – L’oie rotée ou la déobéissance punie239.

De kleine Pepi met de nieuwe broek – Le petit Pépy avec la culotte neuve240.

De muis – La souris241.

De honingdieven – Les voleurs de miel242.

De listige Henri – Henri la malicieux243.

Droevige gevolgen der luiheid – Tristes suites de la paresse244.

Natie de stoeffer – Ignace, le fanfaron245.

De booze hond – Le chien méchant
NIEUWE PRENTEN IN KLEURENLITHOGRAFIE (TWEETALIG)246.

Het betooverde kasteel – La terreur au château247.

De wonderlijke draadpop – Le pantin merveilleux248.

Het gebabbel van Mevrouw Francisca – Le caquet de Dame Francisca249.

Marius Castolade bij Ménélick – Maurius Castoulade chez Ménélick250.

De drij haren van Rigobert – Les trois cheveux de Rigobert251.

Het paard der tovernimf Lenté – Le cheval de la fée Printemps252.

De betooverde vijl – La lime enchantée253.

De ridder Rosette – Le chevalier Rosette254.

Hoe Tijl Uilenspiegel den koning bestal en ervoor door hem bedankt werd – Comment Tiel l’Espiègle vola le roi et en fut remercié par lui255.

De huid van de beer – La peau de l’ours256.

De prins met het houten hoofd – Le prince et la tête de bois257.

De luchtprinses – La princesse aérienne258.

De hoovaardige gestraft – L’ambitieux puni259.

Wondervoorvallen van Jeroboam Blagforsen – Merveilleuses aventures de Jerobam Blagforsen260.

De betooverde harp – La harpe enchantée261.

Pieter’s reis – La voyage de Pierre262.

De zwarte ridder – Le chevalier noir263.

Het huwelijk van Gilda met de gouden haarlokken – Le mariage de Gilda aux cheveux d’or264.

De Antwerpsche schipper – Le batelier d’Anvers265.

De prinses Giselle en Sinbad de zeevaarder – La princesse Giselle et le marin Sinbad266.

Wonderlijke voorvallen van Niklaas Poucet – Merveilleuses aventures de Nicolas Poucet267.

De wraak van de duivel – La vengeance du diable268.

Leugentaal gestraft – Le mensonge puni269.

Loontje komt om zijn boontje – Rit bien qui rit le dernier270.

De drie verwenschte prinsen – Les trois princes maudits271.

De vos en de ooievaar – Le renard et la cicogne272.

De hond van den armen bedelaar – Le chien du pauvre273.

Eerste zeereis van Frans Lodewijk – Premier voyage sur mer de François Louis274.

Het betooverd paleis – Le palais habité par les diables275.

De eikel en de pompoen – Le gland et la citrouille276.

De wolf en de magere hond – Le loup et le chien maigre277.

De twee reizigers – Les deux voyageurs278.

De kat, de wezel en het konijn – Le chat, la belette et le petit lapin279.

De raaf en de vos – Le corbeau et le renard280.

Het paard en de wolf – Le cheval et le loup281.

De ezel en de hond – L’Ane et le chien282.

Een gelukkige visscher – Le pêcheur chançard283.

Eene gedaanteverandering – Une métamorphose284.

Hondenwraak – La revanche d’un chien285.

De twee geburen – Les deux voisins286.

De scholier en de bij – L’Ecolier et l’abeille287.

De pauw zich beklagende bij Juno – Le paon se plaignait à Juon288.

De dood en de houtkapper – La mort et le bûcheron289.

De visscher en het jong Vischje – Le petit poisson et le pêcheur290.

De Noordpool (1ste deel) – Le Pôle Nord (1er partie)291.

De Noordpool (2de deel) – Le Pôle Nord (suite)292.

De Noordpool (einde) – Le Pôle Nord (suite)293.

Woorden zijn geen oorden – Trop parler nuit294.

Waarachtige geschiedenis van Padmanaba – Histoire authentique de Padmanaba295.

De reiziger en de reus – Le voyageur et le géant296.

De wolf en de hond – Le loup et le chien297.

De duif en de mier – La colombe et la fourmi298.

De wolf en het lam – Le loup et l’agneau299.

Het kind en de wesp – L’Enfant et la guêpe300.

Grootvaders geschenk – Le cadeau de Grand-Père301.

De tweeteschzak – La besace302.

De kat en de vos – Le chat et le renard303.

De steedsche raten de veldrat – Le rat de ville et le rat de champs304.

De konijnen – Les lapins305.

De vledermuis en de twee fretten – La chauve-souris et les deux belettes306.

Koningsbriefjes307 - 315

niet uitgegeven316.

Belgisch Leger
NIEUWE PRENTEN IN KLEURENLITHOGRAFIE

NEDERLANDSTALIG EN FRANSTALIG APART(1)322

Juffrouw Sylvie - La demoiselle Sylvie(1)323

Het meetje van den Piot - La Marriane du Poilu(1)324

Perno en Pernette - Perno & Pernette(1)325

Blinde gehoorzaamheid - L’obéissance passive(1)326

Een koninklijk Wicht - L’enfant-roi(1)327

De drie Onscheidbaren - Les trois Inséperables(1)328

In 't rijk der kleine diertjes - Au royaume des petits animaux(1)329

De kleine Comediant - Le petit acteur(1)330

De droom van kleine Jan - Le rêve du petit Jean(1)331

Een kleine Luikse vrijwilliger - Un petit volontaire Liègois(1)332

De schaduwen van Waterloo - Les ombres de Waterloo(1)333

Leven en marteldood van den heiligen Lambertus - Vie et martyre de Saint-Lambert(1)334

Het everzwijn der Ardennen - Le sanglier des Ardennes(1)335

De reizen met de opkomende spoortreinen - Les premiers voyages dans les premiers chemins de fer(1)336

De wonderbare Pantoffels - Les babouches merveilleuses(1)337

Avontuur van kleine Sam - Tragique aventure du petit Samuel(1)338

Een onvoorzien smulpartijtje - Un dîner improvisé(1)339

Het diamanten halssnoer - Le collier de diamant(1)340

Flick en Ploch of een drama in een muizenval - Flick et Ploch ou un drame dans une souricière(1)341

Een droom - Un rêve(1)342

De valsstrik van Klaas - Le piège de Nicolas(1)343

Oorlogstaktiek - Le stratagème de guerre(1)344

Jan Piet, de liefdadige jonge boer - Jean-Pierre, le petit paysan charitable(1)345

Sint-Eligius en de Hoefsmid - Saint Eloi et le maréchal Ferrant(1)346

Een zonderling doktersrecept - Un prescription de médecin(1)347

De wraak van Pingo - La revanche de Pingo(1)348

De straf van den hoogmoedige - La déception de l’orgueilleux(1)349

De zoutmolen - Le moulin à sel(1)350

Het tondeldoosje - Le petit briquet(1)351

Poliche gaat uit - Poliche est le sortie(1)352

Katrientje - La Catharina(1)353

De dag van Juffrouw Haaknoot leerares - La journée de mademoiselle Croche Professeur(1)354

De kabouters van het Capucijnenbosch - Le Kabauke au bois des Capucins(1)355

In den Ezel-muzikant - A l’Ane-Musicien(1)356

De vier ambachten van Stan Smolderen - Les quatre métiers de Stann Molderé(1)357

's Werelds loon - Le salaire du monde(1)358

Wie te veel begeert - Qui désire trop(1)359

Een avontuurtje van John - Aventure de John(1)360

Klaas Klomp in de kazerne - Paton à la caserne(1)361

De rooker - Le fumeur(1)362

De onvoorzichtige Hippoliet - Hippolyte l’imprudent(1)363

Het bedorven kind - L’enfant gâté(1)364

Tom's spoorweg - Le chemin de fer de Tom(1)365

De vallende ster - L’etoile filante(1)366

De legende van Alexis den Onnozele - La légende d’Alexis le simple(1)367

Het einde van den dwingeland - La fin du Tyran(1)368

De dankbare poes - Le minou reconnaissant(1)369

Rechterslist - Truc de juge(1)370

Grietje en de beer - Margot et l’ours(1)371

De aap en het klontje suiker - Le singe et le morceau de sucre(1)372

Een sprookje uit het woud - Conte de la forêt(1)373

De tafel van mijnheer Middpin - La table de Monsieur Middpin(1)374

De hoed van Mietje Vink - Le chapeau de Mimi Pinson(1)375

Het geneesmiddel van Vriend Fritz - La drogue de l’ami Fritz(1)376

De twee eenden - Les deux canards(1)377

Het goede nummer - Le bon numéro(1)378

Jan Content - Jean Content(1)379

't Bestolen boertje - Le paysan volé(1)380

De eendejacht - La chasse aux canards(1)381

De twee marmeren leeuwen - Les deux lions du marbre(1)382

De blauwe tulp - La tulipe bleue(1)383

De sonate in fa - La sonate en fa(1)384

De redder - Le sauveteur(1)385

Het Onze Lieve Vrouweschoentje - Le petit soulier de la Vièrge(1)386

Het paard dat haringen eet - Le cheval qui mange des harengs(1)387

Sophie, de dankbare ekster - Sophie, la Pie reconnaissanté(1)388

Het bedrieglijke uithangbord - L’enseigne trompeuse(1)389

Parmentier - Parmentier(1)390

Livingstone en Stanley - Livingstone et Stanley(1)391

Washington - Washington(1)392

De belofte van Cambronne - La promesse de Cambronne(1)393

Bernard de Palissy - Bernard de Palissy(1)394

De kleine zwijnenhoeder - Le petit Porcher(1)395

De kleine nagelsmid - Le petit Cloutier
NIET-GENUMMERDE PRENTENz.nr.

Het nieuw vermakelijk ganzenspel (1 afb.)z.nr.

Jeu de l'oie - Ganzenspel (1 afb.)z.nr.

Miraculeus Beeld van O.L.V. te Scherpenheuvel - De Godzalige Huiszegen (2 afb.)z.nr.

vogelpikz.nr.

Sportief Ganzenspel - Jeu de l'oie sportif (1 afb.)
linken naar afbeeldingen volgen nog