Brepols, profane reeks, nrs. 1 - 100

TITEL

AANWEZIGHEID IN DE COLLECTIE

1.

2.

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. Brepols. Dry exemplairen zijn 'er geplasts volgens de formalityt der wet.

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. Brepols. Dry exemplairen zijn 'er geplasts volgens de formalityt der wet.

3.

4.

hand

zonder adres

wit

Turuhont, By BREPOLS en DIERCKX ZOON

5.

hand

Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker

hand

Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker

hand

Te Sneeck, bij F. HOLTKAMP, Boekdrukker

6.

7.

wit

Turnhout, By BREPOLS en DIERCKX ZOON

wit

zonder adres, gemerkt 'B'

8.

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS. (Volgens de wet zal den na drukker deézer voôr de regts-banken vervolgen.)

hand

spellingswijziging titel De Verlore Zoon, zonder adres

wit

spellingswijziging titel De Verloren Zoon, Te 'sHage, bij L. LAZARE, magazijn, in kantoor behoeften, gemerkt 'B'

wit

spellingswijziging titel De Verloren Zoon, Amsterdam, bij J. A. ALDAG, St. Jansstraat, gemerkt 'B'

9.

hand

geel papier. TE TURNHOUT, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, (Volgensep Wet, zal den na-drnkker dezer, voôr de regts-banken vervolge.(

wit

zonder adres

wit

zonder adres

houth.

zonder adres

houth.

zonder adres

10.

hand

Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker en Verkooper

hand

zonder adres, op karton gekleefd

11.

12.

13.

14.

15.

wit

BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren

15.

wit

zonder adres

wit

zonder adres

houth.

zonder adres

16.16.

hand

Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek - drukker (met foutieve nummering '11')

wit

BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren

17.

wit

Amsterdam, bij J. A. ALDAG, St. Jansstraat, gemerkt 'B' (versie plassende guliver met rug naar voor)

wit

zonder adres, gemerkt 'B', (aangepaste versie plassende Guliver plast tussen gebouwen door)

houth.

zonder adres, titel in kapitalen

houth.

zonder adres, titel in onderkast

17.

18.

hand

Uyt de fabryk van BREPOLS en DIERCKX, zoón

wit

BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren

wit

zonder adres

19.

wit

Turnhout, By BREPOLS en DIERCKX, ZOON.N,

wit

zonder adres

20.

hand

Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker

21.

hand

zonder adres. Derde rij twee houtblokken ondersteboven geplaatst (met één been en met de handen omleeg)

houth.

zonder adres, gemerkt 'B'

houth.

zonder adres

houth.

zonder adres, gekleefd op karton

houth.

zonder adres, gekleefd op karton

22.

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, Volgens de wet, zal den na-drukker dezer, voôr de regts-banken vervolge.]

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS, Volgens de wet, zal den na-drukker dezer, voôr de regts-banken vervolge.]

23.

hand

zonder adres, versie met titel 'Kleyn kinder-spel'

wit

zonder adres, versie met titel 'Kinderspel'

23.

hand

Tot Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukker

24.

25.

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS

26.

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS

hand

zonder adres

hand

zonder adres

wit

BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren

27.

hand

Te Turnhout, uyt Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS

hand

Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery anv P. J. BREPOLS

hand

Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery anv P. J. BREPOLS

hand

zonder adres

wit

zonder adres, gemerkt 'B'

wit

Gebroeders VAN KAPEL, te Rijswijk

28.

hand

Uit, het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS

hand

Uit, het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS

hand

Uit, het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS

hand

Uit, het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS

hand

Uit, het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS

hand

geel papier, Te Turnhout, uyt Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS (Volgens de wet zal den nadrukker deézer voór de regt-banken vervolgen.) -- In titel Luacier i.p.v. Lancier

wit

zonder adres, gemerkt 'B', andere titel 'Pruississche Lansier en Cosakken, in gevecht'

29.

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS

30.

houth.

zonder adres, met titel 'Grenadiers van de garde'

30.

31.

hand

zonder adres (uile-spiegel)

hand

Te bekomen bij F. Holtkamp, te Sneek

hand

Uyt de fabryk van BREPOLS en DIERCKX, zoón (uile-spiegel)wit

zonder adres, (Thijl Uilenspiegel)wit

zonder adres, gemerkt 'B' (Thijl Uilenspiegel)wit

zonder adres, gemerkt 'B' (Thijl Uilenspiegel)

32.

houth.

zonder adres, enkel zwarthouth.

zonder adreshouth.

zonder adres

33.

wit

Amersfoort, bij JACOBS en MEIJERS, gemerkt 'B'houth.

zonder adreshouth.

zonder adres

34.

De oorlog is een twist (16 hsn) mililtairen

hand

Te Turnhout, uit het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLShand

zonder adres


wit

zonder adres

35.

hand

geel papier, Te Turnhout, uyt Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLS. (Dry exemplairen zyn'er geplaetst volgens de formalityten der wet.houth.

zonder adres, met nieuwe titel 'De veldslag van Wagram, in Moravië'houth.

zonder adres, met nieuwe titel 'De veldslag van Wagram, in Moravië'

36.

hand

Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLShand

Te Turnhout, uyt Fadriek en Boek-kbrukery van P. J. BREPOLShand

zonder adres. Met titel "Stijlen en ambachten"hand

zonder adres

37.

hand

Te Turnhout, uit het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLShand

Te Turnhout, uit het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLSwit

zonder adres, gemerkt 'B', tekst aangepast

38.39.

hand

zonder nummer, Te Amsterdam by SCHALEKAMP en VANDEGRAMPEL op de Nieuwezyde voor Burgwal N° 196hand

zonder adres, foutief genummerd 'N° 49'

40.

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLS

41.

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLSwit

zonder adres, gemerkt 'B'

42.

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek - drukkery van P. J. BREPOLSwit

Gebroeders VAN KAPEL, te Rijswijk, gemerkt 'B'wit

zonder adres, gemerkt 'B'wit

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, gemerkt 'B'

43.

hand

Te Turnhout, uit het fabrijk en Drukkerij van P. J. BREPOLShand

Te Turnhout, uit het fabrijk en Drukkerij van P. J. BREPOLS

44.

hand

Te Turnhout, uit het Fabrik en Boekdrukkery van P. J. BREPOLShand

Te be…(lacune) F. HOLTKAMP, te Sneekhouth.

zonder adres, met titel Oostenrijksch, Beijersch en Russisch voetvolkhouth.

zonder adres, met titel Oostenrijksch, Beijersch en Russisch voetvolk

45.

hand

zonder adreshand

zonder adres

46.

hand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLShand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLShand

Te Turnhout, uyt het Fabriek en Boek-drukkery van P. J. BREPOLShand

Te Amsterdam, bij J. C. BOTVIS, Negociant in gekleurde Papieren, Prenten en Perkement in de Tacksteeg.

47.

hand

De la Fabrique de P. J. BREPOLS, Imprimeur - Libraire, à Turnhout. Les exemplaires exigés ont été remis à qui de droithand

Te Turnhout by P. J. Brepols Boek-drukkerhand

zonder adreshand

zonder adreswit

zonder adreswit

zonder adres, gemerkt 'B'wit

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adreshouth.

zonder adreshouth.

zonder adreshouth.

zonder adres

48.

hand

Ter Drukkerij en Fabriek van P. J. BREPOLS te Turnhouthand

zonder adreshand

Bij J. PROOST, Boekhandelaar te Leeuwaardenwit

zonder adres

49.

hand

zonder adres, gemerkt 'B' (titel Reis van de Dochter des Bannelings)wit

zonder adres (titel Leert, kindren, uit deez' prent de ware kinderpligt…)houth.

zonder adres (titel Leert, kindren, uit deez' prent de ware kinderpligt…)

50.

hand

zonder adreshand

zonder adres

51.

hand

Te Amsterdam, bij MINDERMANN en Comp, Negocianten op het Cingel bij de Bergstraatwit

zonder adres, gemerkt 'B'

52.

hand

Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS, zonder nummerhand

Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLSwit

zonder adres

52.


zie nr. 193

53.

hand

Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLShand

Te Sneeck, bij F. HOLTKAMP, Boekdrukkerhand

Te bekomen bij J. PROOST, te Leeuwaardenwit

zonder adreswit

zonder adres, op karton gekleefd, enkel zwart

54.

hand

zonder adreswit

zonder adresouth.

zonder adres

55.

hand

Te Turnhout, by P. J. Brepols, Boek-drukkerwit

BY BREPOLS & DIERCKX, ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papierenwit

Erve WYSMULLER Amsterdam, gemerkt 'B'wit

zonder adres, enkel zwarthouth.

zonder adreshouth.

zonder adreshouth.

zonder adres

56.

wit

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, gemerkt 'B', op karton gekleefd

57.

wit

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adreshouth.

zonder adres

58.

houth.

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, gemerkt 'B'

59.

hand

Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLShand

zonder adreshand

zonder adreswit

zonder adres, gemerkt 'B'wit

zonder adreshouth.

zonder adres, slechte staat

60.

hand

zonder adreswit

zonder adres, met latere titel

61.

hand

Te Amsterdam, by J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat; n. 35wit

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, nieuwe titel 'Kinderdeugden'houth.

zonder adres, nieuwe titel 'Kinderdeugden'houth.

zonder adres, nieuwe titel 'Kinderdeugden'

62.

hand

Te Turnhout, uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLSwit

zonder adres, gemerkt 'B'houth.

met latere titel 'Nieuw letterspel voor kinderen'houth.

Turnhout - Brepols & Dierckx zoon, Alle rechten voorbehouden. Vernieuwde versie

63.

hand

Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS (foutief genummerd met nr. '64')hand

zonder adreswit

zonder adres, gemerkt 'B'wit

zonder adres, gemerkt 'B'wit

J. VALKEN, Hoofdsteeg, Rotterdam, gemerkt 'B'houth.

zonder adres, gemerkt 'B'

64.

hand

Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLS, met nummer 65

65.

hand

Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLSwit

Te Bergen-op-Zoom, bij D. POUWELS, handelaar in school- en kantoorbehoeften

66.

hand

Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLShand

Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLShand

Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLShand

Te Turnhout, uit het Fabrijk en Boekdrukkerij van P. J. BREPOLShand

Te bekomen bij F. HOLTKAMP, te Sneek

67.

houth.

zonder adreshouth.

zonder adres

68.

hand

Te Amsterdam by J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat; N. 35wit

BY BREPOLS & DIERCKX, ZOONwit

zonder adreshouth.

zonder adres

69.70.

hand

Te Amsterdam, bij Schalekamp en Van de Grampel, Boekhandelaars, op noordzijde voor Burgwal.

70.71.

hand

zonder adreswit

BY BREPOLS & DIERCKX ZOON, Fabrykanten in gekleurde en gemarmerde papieren.houth.

zonder adres, houtblokken versletenhouth.

zonder adreshouth.

zonder adres, zonder inkleuring

72.

hand

A Turnhout, de la Fabrique de P. J. BREPOLShand

A Turnhout, de la Fabrique de P. J. BREPOLS

73.74.

wit

BY BREPOLS & DIERCKX ZOON

75.76.

hand

Te Turnhout, uyt de Steen en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS

77.

hand

zonder adreshand

zonder adres

78.79.

hand

zonder adreshand

zonder adres

80.

houth.

zonder adres, latere versie

81.82.

hand

Uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLShand

Uit het Fabriek en Boekdrukkery van P. J. BREPOLS

83.84.85.

hand

Uyt het Fabriek van P. J. BREPOLShand

Te Amsterdam, bij de ERVEN RIJNDERS, in de Tuin d'warstraat (potlood datum 1842) duimelarijwit

zonder adres

86.

wit

zonder adres, gemerkt 'B'

87.88.89.

hand

zonder adres

90.

hand

zonder adres

91.

hand

zonder adreshand

zonder adreshand

zonder adreshand

zonder adres

92.93.94.95.

hand

zonder adres

96.97.

houth.

zonder adreshouth.

zonder adreshouth.

zonder adreshouth.

zonder adres

98.

hand

Bij de Gebroeders Van Kapel, te Rijswijckhouth.

zonder adres

99.

hand

Te Leeuwarden, bij J. PROOST, Boekhandelaarhand

zonder adres

100.

hand

Bij J. A. ALDAG, in de St.-Jans-straat, te Amsterdamwit

zonder adreshouth.

zonder adres