Brepols, reclameprenten

en reclame op prenten 

De firma Brepols ontleende hun reeks mannekensbladen uit de lithografische reeks ook als drager van reclameboodschappen.Deze werden in de meeste gevallen op de achterzijde van de prent gedrukt.


In de dertiger jaren van de twintigste eeuw drukte Brepols in opdracht ook enkele prenten waarbij het laatste beeld een reclameboodschap bevatte.


Ontdek hier de verschillende uitgaven.