Van der Haeghen,

Gent

In het folkloremuseum te Gent zijn tweeëndertig houtblokken bewaard welke in de vorige eeuwen gediend hebben voor het drukken van volksprenten, speelkaarten, nieuwjaarswensen en een driekoningenkroon. Deze verzameling is bekend onder de naam: het Fonds Van der Haeghen, omdat zij afkomstig is van
de Gentse drukkersfamilie Van der Haeghen die deze houtblokken omstreeks 1865 verkocht heeft aan het Gentse stadsbestuur.


Kort nadat bedoelde blokken in het bezit gekomen waren van de stad Gent werden er enkele afdrukken van gemaakt. Volgens prof. W.L. Braekman werden er niet meer dan een goed dozijn van elke gebruikte houtsnede gedrukt en hij stelt dat een min of meer volledige reeks nu behoort tot de bibliofiele zeldzaamheden.
Een bijna volledig stel van deze afdrukken bevindt zich in de verzameling van "De Prentfabriek" en kan je hier online terugvinden.

TITEL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.